Servicii

Aici puteți descoperi toate serviciile oferite în cadrul institutului nostru de medicină legală.

Aveti o urgenta?

Contact

Tipuri de expertize medico-legale ce se efectueaza la IML Târgu Mureș:

Laborator Prosectură și Medicină Legală Clinică 1

https://www.imlmures.ro/wp-content/uploads/2022/08/servicii-autopsie-scaled.jpeg
Autopsii

Autopsii, în situațiile prevăzute de lege, inclusiv autopsierea sau reautopsierea cadavrelor exhumate;

Expertiză

Expertiza antropologică pe elemente de cadavru sau de schelet.

Laborator Prosectură și Medicină Legală Clinică 2

Certificatele medico-legale, la cererea persoanelor interesate, se referă la:
a) constatarea stării obstetricale în cazuri de sarcina, viduitate, avort, naștere, lehuzie;
b) constatarea leziunilor traumatice recente, nu mai tarziu de 30 de zile de la data producerii;
c) constatarea infirmităților și a stărilor de boală consecutive leziunilor traumatice;
d) constatarea capacitatii psihice, în vederea stabilirii capacității de exercițiu necesare pentru întocmirea unor acte de dispoziție;
e) constatarea starii de sanatate, avand ca scop stabilirea aptitudinilor unei persoane de a exercita o anumita activitate sau profesie.

Constatarea și expertiza medico-legala referitoare la persoane în viață, efectuate la cererea
organelor judiciare, pot viza:
a) constatarea sexului, virginității, capacitatii sexuale, vârstei, conformatiei sau dezvoltarii fizice, precum si a elementelor necesare pentru stabilirea filiatiei, doar la solicitarea organului de cercetare penală sau a unei instanțe de judecată;
b) constatarea leziunilor traumatice, a infirmităților si a stărilor de boală consecutive;
c) constatarea starii obstetricale, cum ar fi sarcina, viduitatea, avortul, nasterea, lehuzia;

Expertiza medico-legala, în comisie, are ca obiect:
a) stabilirea discernământului la momentul comiterii unei fapte prevazute de legea penală sau al exercitarii unui drept, a capacitatii psihice la momentul examinarii cu aprecieri asupra periculozitatii sociale și necesitatii instituirii masurilor de siguranță cu caracter medical.
b) amânarea sau întreruperea executării pedepsei privative de libertate, din motive medicale, suspendarea urmăririi penale/judecății pe motiv de boală ori a pedepsei alternative a prestării muncii neremunerate în folosul comunității;
c) constatarea starilor morbide care sunt urmarea unor fapte medicale ilicite, a unor deficiente sau a nerespectarii normelor tehnice medicale;
d) stabilirea aptitudinilor unei persoane de a exercita o anumita activitate sau profesie, precum conducerea de autovehicule, de aparate de zbor, de portarmă in cadrul noilor expertize;
e) efectuarea unei noi expertize medico-legale.

Evaluarea medico-legala psihiatrica se face în vederea efectuării Certificatelor medico-legale psihiatrice, a Rapoartelor de expertiză medico-legală psihiatrică, a Rapoartelor de nouă expertiză medico-legală psihiatrică precum și a suplimentelor rapoartelor de expertiză sau nouă expertiză medico-legală psihiatrică

Constatare medico-legală
Cerificat medico-legal
Expertiza medico-legală
Aviz medico-legal

Laborator Examinări Complementare Medico Legale ce cuprinde:Compartiment Toxicologie Medico-Legală

Laboratorul are în dotare gazcromatograf configurat pentru determinarea compuşilor volatili din probe biologice şi gazcromatograf cuplat cu spectrometru de masă pentru determinarea compuşilor medicamentoşi, droguri, pesticide. Intoxicaţiile cu monoxid de carbon, nitriţi, nitraţi şi alţi compuşi  se fac cu spectrofotometrul de asemnea aflat în dotarea laboratorului.

Analizele sunt efectuate de către personal calificat:

Compartiment Anatomie Patologică Medico-Legală

Se realizează examinari histopatologice a fragmentelor de tesuturi si organe cu coloratii uzuale și speciale.

Personalul este reprezentat de: un medic anatomopatolog, două asistente medicale de laborator:

Compartiment Serologie Biocriminalistică Medico Legală

Se efectuează expertize biocriminalistice pe corpurile delicte – expertiza petelor de sânge, de sperma si a firului de par; expertiza criminalistică traseologică- factorii suplimentari ai împușcării; expertiza filiatiei: expertiza perioadei de conceptie, a potentei si a capacitatii de procreare, expertiza filiatiei prin metoda serologică.

Personalul este reprezentat de: un medic primar de laborator, cu o vechime de 20 ani, cu experiență dobândită la cursuri postuniversitare, manifestări științifice, din ţara noastră dar şi de peste hotare și un asistent medical de laborator.