Legislatie

Aveti o urgenta?

Contact

Hotarari, Legislatie si Ordonante

Hotararea-774-2000-pentru-aprobarea
Legea-46-2003-privind-drepturile
Legea-104-2003-privind-manipularea cadavrelor umane
Legea-104-2003-privind-manipularea cadavrelor umane
Ordinul 1134/C/2000 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea
expertizelor, a constatarilor si a altor lucrari medico-legale
ORDIN nr. 1.512 din 12 decembrie 2013 (*actualizat*)
ORDONANŢĂ nr. 1 din 20 ianuarie 2000 (*actualizată*) (**republicată**)
ORDONANȚA nr. 27 din 30 ianuarie 2002privind reglementarea activității de solutionare a petitiilor
ORDONANȚĂ nr. 137 din 31 august 2000 (**republicată**)privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare**)
LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001privind liberul acces la informațiile de interes public
HOTĂRÂRE nr. 1.609 din 8 noiembrie 2006(*actualizată*)privind aprobarea tarifului pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale**)
HOTĂRÂRE nr. 741 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)privind circulația pe drumurile publice**)
LEGE nr. 487 din 11 iulie 2002 (**republicată**)sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice
CONVENŢIE EUROPEANĂ din 4 aprilie 1997pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicatiile biologiei şi medicinei, Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina*)
CODUL PENAL din 17 iulie 2009(LEGEA nr. 286/2009)
CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)