Istoric IML Targu Mures

„ Omul e măsura tuturor lucrurilor.”

Protagoras din Abdera

 

Dezvoltarea națională academică și instituțională a medicinei legale se realizează după 1945, când se îndreaptă către 6 centre: București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Târgu Mureș, Craiova, fiecare cu istoria sa proprie sub o coordonare instituțională și administrativă a Institutului Național de Medicină Legală „Prof. dr. Mina Minovici” din București. 

Universitatea Franz Joseph, în anul 1940 a revenit la Cluj, iar cinci ani mai târziu, în 1945 a fost redenumită Universitatea Bolyai a cărei Facultate de Medicină a primit locație la Târgu Mureș. Astfel în Târgu Mureș în 1945 se înființează Institutul Medico-Farmaceutic, actuala Universitate de Medicină și Farmacie Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș. Secția în limba română se înființează din anul 1962 conform Legii Educației Naționale și conferă Universității un statut multicultural și multilingvistic.

În orașul Târgu Mureș după 23 august 1944, activitatea medico-judiciară a fost efectuată de medicul șef al orașului, ajutat de catedra de anatomie patologică a Facultății de Medicină. Un post de medic legist pe lângă Parchetul Tribunalului din Târgu Mureș, a fost înființat în anul 1948 și a fost ocupat de dr. Popovici Petru. După reforma învățământului din decembrie 1949 se pun bazele disciplinei de medicină judiciară din cadrul Facultății de Medicină a Institutului Medico-Farmaceutic.

Cu sprijinul conducerii IMF și a Sfatului Popular Regional, din septembrie 1957 a început activitatea Laboratorul Medico-Judiciar Regional, după ce încă din anul 1953 sectorul de medicină judiciară a trecut din cadrul Ministerului Justiției la Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale. 

Activitatea laboratorului s-a desfășurat în spații comune cu Catedra de Medicină Judiciară și Toxicologie astfel:
  • Serviciul de expertize medico-judiciare având sala de autopsie comună cu catedra de anatomie patologică, iar personalul fiind medic primar dr. Popovici Petru expert interregional și un laborant autopsier;
  • Secția de biocriminalistică sub conducerea asistent dr. Molnar Vince IMF;
  • Secția de anatomie patologică condusă de dr. Saitis Rozalia medic primar și dr. Cserny Iosif șef de laborator IMF;
  • Secția de toxicologie cu Șef de lucrări Balogh Eva responsabila catedrei de toxicologie IMF.

Din toamna anului 1961, se încadrează medic secundar dr. Duha Melania, directorul unității, domnul Conf. Univ. Dr. Ander Zoltan fiind responsabilul catedrei de medicină judiciară și șeful catedrei alcătuite din anatomie-patologică și toxicologie. În această perioadă principalele teme studiate au fost: tanatogeneza morții violente și subite, valoarea desenului crestelor papilare în stabilirea filiației și toxicologia substanțelor hipnotice și psihotrope. Totodată, au fost organizate simpozioane (1958 beția patologică, 1959 expertiza paternității și homosexualitatea, 1960 traumatologia circulației, 1961 deontologie medicală, 1962 traumatologie și toxicologie), ședințe științifice și Congresul Interregional de Medicină Judiciară în problema deontologiei medicale (în perioada 17-19.03.1959).

În 1965 cu ocazia noii organizări teritoriale pe județe, fiecare unitate nou înființată dobândește un laborator județean de medicină legală, filială a Institutului de cercetări științifice medico-legale ”Prof. dr. Mina Minovici” București, filială care ulterior se va transforma în laborator exterior al Institutului de Medicină Legală Mina Minovici București iar din anul 2000, conf. OG. 1/2000 cu modificări, completări și actualizări, fiecare laborator exterior devine Institut de Medicină Legală condus de către un director, unitate cu personalitate juridică de categroria III, aflată în subordinea Ministerului Sănătății.

Conform Decretului 296 și 297/1973 IML Târgu Mureș este laborator extern al INML ”Prof. dr. Mina Minovici” București, constituind bază de învâțământ și cercetare pentru IMF Târgu Mureș, deservind județele Mureș, Harghita și Covasna. Sediul laboratorului fiind în încăperi comune cu disciplina de medicină legală a IMF-ului, având un cabinet de consultații la Policlinica nr.1. Conform organigramei, laboratorul se compune din două colective: unul de cercetări medico-legale, analize și învățământ (cuprinde toxicologie medico-legală, prosectură, centru de combatere a intoxicațiilor, anatomie patologică, biocriminalistică și învățământ, metodologie, documentare) și un colectiv pentru domeniile: expertiza persoanelor, expertize pe cadavre, pe acte, consultații medico-legale, îmbălsămări și cosmetică mortuară. Conducătorul laboratorului a fost Prof. Univ. Dr. doc. Ander Zoltan, medic primar ½ normă, președintele comisiei de control și avizare a actelor medico-legale, iar colectivul alcătuit din medici încadrați la catedră și laborator: Șef de lucrări Dr. Molnar Vincețiu, medic primar ½ normă-șef colectiv analize biocriminalistice, as. univ. dr. Ureche Anghel, medic specialist ½ normă, dr. Acs Ioan și dr. Lovi B. medici specialiști, membrii comisiei de control și avizare.

În cadrul Laboratorului Exterior TG. Mureș a IML ”Prof. dr. Mina Minovici” București, toate activitățile se desfășoară în spațiile Disciplinei de Medicină Legală asigurate de IMF, repartizate în anul 1983. Structura laboratorului fiind: conducător Șef de Lucrări Dr. Molnar Vincențiu- medic primar, șeful disciplinei Medicină Legală; secția de primă expertiză condusă de dr. Acs Ioan medic primar, dr. Florian Ștefan și Florian Mariana medici principali de specialitate, Prof. Univ. Dr. Roșca Gheorghe; secția de toxicologie; secția de histopatologie condusă de dr. Arvinti Paul medic primar, Dr. Hecser Laszlo cercetător grd. 3, medic principal și dr. Jung Ioan șef de lucrări IMF; secția de serologie și criminalistică condusă de dr. Molnar Vincențiu; secția de nouă expertiză dr. Ureche Anghel medic specialist, asistent IMF.

În perioada 2000-2011 funcţia de director a Institutului de Medicină Legală Târgu Mureș i-a revenit Conf. Univ. Dr. Hecser Laszlo care a cărui activitate publicistică a constat în cinci cărţi ca prim autor, coautor la trei cărţi, trei cursuri universitare, 87 de articole şi a avut un număr de 56 de articole comunicate.

În perioada 2011-2022 la conducerea Institutului de Medicină Legală Târgu Mureș și Șeful disciplinei de Medicină Legală a fost Șef de lucrări dr. Viorel Hădăreanu. În cadrul UMFST Tg. Mureș a activat în perioada 18 februarie 1991 – 14 septembrie 2020. Teza de doctorat s-a intitulat: „Contribuții la morfologia normală și patologică a pruncuciderii” pe care a susținut-o în ianuarie 2007, fiind elaborată sub coordonarea științifică a Domnului Prof. Univ. Dr. Gheorghe Roșca. Din anul 2011 membru în Consiliul Superior de Medicină Legală și a Comisiei Superioare de Medicină Legală, iar ca și activitate publicistică enumerăm 42 de lucrări științifice, 3 cărți, 4 cursuri universitare.

În prezent, medicina legală în Tg. Mureș se află sub conducerea academică a Conf. univ. dr. habil. Carmen Corina Radu ca Șef al disciplinei de medicină legală din cadrul Facultății de Medicină a UMFST „George Emil Palade” Tg. Mureș și totodată și instituțional ca director al IML Tg. Mureș, membru al Comisiei Superioare de Medicina legală, președinte al Comisiei de Avizare și Control IML Tg. Mures.
Colectivul disciplinei Medicină Legală este format din as. univ dr. Cosmin Carașca și as. univ. drd. Timur Hogea iar colectivul I.M.L. Târgu Mureș este format din dr. Katalin Siklodi Palfi- medic primar medicină legală, dr. Laura Chinezu – medic primar anatomie patologică, dr. Zsuzsanna Croitorescu– medic primar de laborator, dr. st. med. Adriana Jung – chimist principal toxicolog, dr. Viorel Hădăreanu – medic primar medicină legală, dr. Harald Jung- medic primar medicină legală, dr. Dacian Biriș – medic primar medicină legală, dr. Lucian Croitorescu- medic primar medicină legală. Dr. Csiki Gabor medic primar legist, a lucrat în cadrul IML Tg. Mureș în perioada 2006-2022, deținând și funcţia didactică – șef de lucrari în cadrul disciplinei Anatomie.