Intrebari ce vin in ajutorul tau

Cu ce te ajută medicul legist când esti agresat?

Orice persoană care a suferit leziuni traumatice externe și/sau interne în urma unei agresiuni, are dreptul legal de a solicita în cadrul instituției medico-legale, eliberarea unui Certificat medico-legal în termen de 30 de zile calendaristice de la producerea evenimentului, în următoarele condiții:
– victima să aibe domiciliul în județul Mureș;
– persoana să se prezinte fizic în cadrul IML Tg. Mureș pentru a solicita și a fi examinată medico-legal;
– persoana să facă dovada identității acesteia având asupra sa unul dintre următoarele documente: buletin de identitate/carte de identitate/pașaport, valabile;
– dacă leziunile suferite au necesitat tratament de specialitate, persoana să aibă, în original și copie xerox, actele medicale care atestă acest lucru (cu număr de înregistrare, ștampila unității, semnătura și parafa medicului examinator).
După completarea unei cereri de eliberare a Certificatului medico-legal persoana va fi examinată de către medicul legist de serviciu, examinare în care se vor constata și se vor descrie toate leziunile traumatice constatate, pe baza cărora se vor acorda zile de îngrijiri medicale conform baremului medico-legal național. Certificatul medico-legal se va înmâna personal persoanei care a efectuat solicitarea, după ce se achită în prealabil contravaloarea certificatului medico-legal, la caseria unității.

Cu ce te ajută medicul legist când ești victima unui accident rutier?

Victima unui accident rutier, indiferent de calitatea sa ca participant în trafic (pieton, conducător auto, pasager, biciclist, etc) va apela numărul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112, respectiv se va adresa Poliției. Victima va fi îndrumată către IML pentru întocmirea unui Certificat medico-legal (dacă accidentul s-a produs cu maxim de 30 de zile calendaristice anterior prezentării).
Examinarea medico-legală se va efectua conform condițiilor și pașilor menționați anterior.

Ce faci când ai un aparținător decedat în urma unui eveniment traumatic?

Autopsia medico-legală se efectuează exclusiv pe baza unei Ordonanțe de efectuare a autopsiei, emisă de organele de cercetare penală abilitate.
Aparținătorii persoanei decedate se vor adresa în cel mai scurt timp secției de poliție unde a avut loc eveniment traumatic (cădere, accident rutier, sinucidere, intoxicație, hipotermie, etc). După emiterea Ordonanței de efectuare a necropsiei, cadavrul va fi transportat la IML fie de către serviciile de pompe funebre, fie cu autospeciala IML (contracost, la solicitare, dacă cadavrul se află la unul din spitalele de pe raza municipiului Târgu Mureș).
După efectuarea necropsiei medico-legale, odată cu eliberarea cadavrului, după achitarea la caseria IML a taxelor aferente (potrivit Hot. nr. 1609 din 8 noiembrie 2006 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale), aparținătorii persoanei decedate vor primi Certificatul medical constatator al decesului. Certificatului de deces se întocmește la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale în a carei raza s-a produs decesul ori s-a gasit cadavrul. Înregistrarea se face în baza certificatului medical constatator al decesului și a dovezii eliberate de poliție sau de parchet (în cazul morților violente sau dacă autopsia s-a efectuat la peste 48h de la producerea decesului).

Cum se evaluează starea psihică?

Expertiza medico-legală psihiatrică se efectuează în cadrul unei comisii special întrunite și are ca principal obiectiv aprecierea discernământului unei persoane, vizând spețe din dreptul civil, penal sau al familiei.
Principalele și cele mai frecvente situații întâlnite în practica curentă, sunt expertizele medico-legale psihiatrice pentru punerea sub interdicție (totalitatea măsurilor care se aplică de instanță pentru protejarea persoanelor lipsite de discernământul necesar pentru a se îngriji de propriile interese), respectiv certificatul psihiatric în vederea stabilirii capacității de exercițiu (eliberat la cererea persoanei fizice și care reprezintă aptitudinea unei persoane de a încheia valabil acte juridice).
Examinarea în comisie se va face doar în urma unei programări prealabile la secretariatul IML Tg. Mureș. Se recomandă ca la momentul prezentării, persoana să pună la dispoziția comisiei, eventualele acte medicale psihiatrice deținute