Despre noi

În cadrul acestui institut, va oferim servicii medico-legale profesionale, cât și parte de corectitudine și promptitudine.

Aveti o urgenta?

Contact

Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş este organizat şi funcţionează în baza dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată, ale Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministerului justiţiei şi ministerului sănătăţii nr. 1.134/C/255/2000 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale.

Activitatea de medicină legală, parte integrantă a asistenţei medicale, constă în efectuarea de expertize, examinări, constatări, examene de laborator şi alte lucrări medico-legale asupra persoanelor în viaţă, cadavrelor, produselor biologice şi corpurilor delicte, în vederea stabilirii adevărului în cauzele privind infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanelor ori în alte situaţii prevăzute de  lege, precum şi efectuarea de expertize medico-legale psihiatrice şi de cercetare a filiaţiei. 

Astfel, se asigură mijloace de probă cu caracter ştiinţific organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti, precum şi – la cererea persoanelor interesate – în soluţionarea cauzelor penale, civile sau de altă natură, contribuind prin mijloace specifice, prevăzute de lege, la stabilirea adevărului. Raționamentul este științifico-argumentativ, fiind specific acestui domeniu de activitate, care îmbină rationamentul medical al clinicianului si al morfopatologului cu rationamentul judiciar al procurorului criminalist si al judecatorului, rationament ce are ca fundament verificarea si obiectivarea tuturor datelor medicale si a ipotezelor cauzale, simpla lor acceptare fiind exclusa.

În desfăşurarea activităţii de medicină legală, Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş colaborează cu organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti, în vederea stabilirii lucrărilor de pregătire şi a altor măsuri necesare pentru ca expertizele,  constatările sau alte lucrări medico-legale să fie efectuate în bune condiţii. Totodată, contribuie la realizarea cercetării ştiinţifice în domeniul medicinii legale şi la îmbunătăţirea asistenţei medicale, prin elaborarea de opinii ştiinţifice medico-legale în cazurile solicitate de organele sanitare.

Activitatea de medicină legală este coordonată, sub raport ştiinţific şi metodologic, de Ministerul Sănătăţii şi de Consiliul superior de medicină legală, cu sediul la Institutul Naţional de Medicină Legală “Mina Minovici” Bucureşti.

Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Justiţiei asigură controlul şi evaluarea activităţii de medicină legală. 

https://www.imlmures.ro/wp-content/uploads/2022/08/dr-carmen-radu-removebg-preview.png
Conf. Univ. Dr. RADU Carmen CorinaDirector

Realizări profesionale științifice și academice

Sunt Conferențiar universitar în cadrul Facultății de Medicină – Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe și Tehnologie „George Emil Palade“ din Târgu Mureş, conducător de doctorat în cadrul Scolii Doctorale de Medicină și Farmacie din cadrul universității, fiind de asemenea medic primar în medicină legală, activând în cadrul Institutului de Medicină Legală din Târgu Mures.