Rezultat proba orala a concursului de brancardier- INTERVIU

 

INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ

TÎRGU MUREŞ

Nr.2581

Din 06.07.2017

                 Ministerul Sănătăţii

INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ

                    TÎRGU MUREŞ

Cod Fiscal: 13700979

Cont: RO21TREZ47620G330400XXXX

Banca: Trezoreria Tg-Mureş

 

 

 

 

 

 

 

TABEL NOMINAL

cu  rezultatele obţinute de persoanele participante la concursul de ocuparea a unui post vacant (pe perioadă nedeterminată) de brancardier în cadrul Laboratorului de Prosectură, organizat la Institutul de Medicină Legală

în perioada 04.07.2017 – 06.07.2017,

proba orală – interviu

 

 

NR.

CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE

CANDIDATULUI

Punctaj Rezultat

(admis/respins)

1. DREGHICI ALIN-DACIAN 88,33 de puncte ADMIS

 

 

   

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii cu privire la rezultatul interviului în data de 07.07.2017 până la ora 1000, iar soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu în data de 07.07.2017 până la ora 1500, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

 

 

PREŞEDINTE COMISIE,

  1. Croitorescu Lucian

medic primar legist

 

 

 

 

 

 

spacer