!!! Punctajul final a concursului de asistent medical generalist

 

INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ

TÎRGU MUREŞ

Nr. 2616

Din 10.07.2017

                 Ministerul Sănătăţii

INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ

                    TÎRGU MUREŞ

Cod. Fiscal : 13700979

Cont : RO21TREZ47620G330400XXXX

Banca : Trezoreria Tg-Mureş

 

 

 

 

TABEL NOMINAL

cu  rezultatele obţinute de persoanele participante la concursul de ocuparea a unui post vacant (pe perioadă nedeterminată)

de asistent medical generalist în cadrul Laboratorului de Prosectură, organizat la Institutul de Medicină Legală

în perioada 04.07.2017 – 06.07.2017,

punctaj final

 

 

 

 

 

 

  NR.

 CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE

CANDIDATULUI

Punctaj

proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultat

(admis/respins)

 

1.

 

GEGEA ALIN-RĂZVAN

 

87,50 de puncte

 

91,50 de puncte

 

89,50 de puncte

 

ADMIS

 

   

 

 

 

PREŞEDINTE COMISIE,

  1. Croitorescu Lucian

medic primar legist

 

 

 

 

spacer